Kontakt

Adresa sjedišta: Butmirska cesta 18D, 71210 Ilidža

Adresa poslovanja: Džemala Bijedića 162, 71000 Sarajevo

info@crno.org

067 104 8000 / 067 104 8001

Ismail Dedić

Web administrator

Lamija Sinanagić

Predsjednica skupštine

Harun Čunjalo

Ljudski resursi

Faruk Lemeš

Član uprave

Nedžla Čolo

PR i odnosi sa javnošću