Kontakt

Adresa sjedišta: Butmirska cesta 18D, 71210 Ilidža

Adresa poslovanja: Džemala Bijedića 162, 71000 Sarajevo

info@crno.org

067 104 8000 / 067 104 8001

CRNOSTIČNI

Upoznaj naš tim

Bez naših vrijednih članova i CRNOg tima ne bismo mogli raditi na ispunjavanju svojih ciljeva. Naš tim je predan i posvećen ispunjavanju naše Misije i Vizije

Nedžla Čolo

PR i odnosi sa javnošću

Faruk Lemeš

Član uprave

Harun Čunjalo

Ljudski resursi

Lamija Sinanagić

Predsjednica skupštine

Ismail Dedić

Web administrator
šta ima novo?

Naše najnovije vijesti