Kontakt

Adresa sjedišta: Butmirska cesta 18D, 71210 Ilidža

Adresa poslovanja: Džemala Bijedića 162, 71000 Sarajevo

info@crno.org

067 104 8000 / 067 104 8001

Faruk Lemeš

Član uprave
Iskustvo:
1 godina u nevladinom sektoru
Email:
faruk@crno.org
Mobitel:
Na upit