Kontakt

Adresa sjedišta: Butmirska cesta 18D, 71210 Ilidža

Adresa poslovanja: Džemala Bijedića 162, 71000 Sarajevo

info@crno.org

067 104 8000 / 067 104 8001

Oznaka: Institut KULT

Uncategorized

Jačanje interpersonalnih vještina – Put ka razvoju mladih

U današnjem svijetu koji se neprestano mijenja i postavlja sve veće zahtjeve prema pojedincima,
razvoj emocionalne inteligencije i jačanje interpersonalnih vještina postaju važni faktori za postizanje
ličnog zadovoljstva i uspjeha u svim sferama života.


Centar za razvoj neformalnog obrazovanja (CRNO) završio je provođenje iznimno važnog projekta u
saradnji s učenicima Franjevačke klasične gimnazije – Visoko. Ovaj projekat, koji je trajao od marta do
oktobra 2023. godine, obogatio je živote 65 mladih učenika i pružio im dragocjenu priliku za lični rast
i razvoj kroz usvajanje novih znanja i vještina. Projekt “Program jačanja interpersonalnih vještina kod mladih” je izuzetno pozitivna inicijativa koja otvara vrata mladima prema boljem razumijevanju sebe i drugih. S druge strane, omogućava unapređenje mentalnog zdravlja mladih zajedno s promocijom pozitivnih stavova prema radu psihologa i psihoterapeuta.


Koliko god čovjek pomisli da poznaje sebe dovoljno, već je pogrešno skrenuo. Projekat nam je
omogućio da uronimo u svoju ličnost te upoznamo sebe u jednoj velikoj prekretnici života –
adolescenciji. Ovo je bio moj prvi kontakt sa profesionalnom osobom po pitanju tema koje se
svakodnevno ukazuju u životu (lične granice, vještine slušanja, konfliktne situacije, komunikacijske
vještine itd.). Smatram iznimnu važnost sretanja s ovim temama u doba srednje škole, ma koji god
razred bili! Znanja i ideje koje sam stekla koristit ću čitavog života a već ih primjenjujem sa nekim
ljudima.
“ – istakla je učesnica projekta Lamija Džafić.


Tokom trajanja programa, učesnici su aktivno sudjelovali u radionicama koje su pokrivale teme od
suštinskog značaja za razvoj interpersonalnih vještina. Kroz interaktivni i kreativan pristup, imali su
priliku bolje upoznati sebe i druge učesnike radionica.


Kroz teme koje smo obrađivali na radionicama, upoznali smo svoje kolege bolje i otkrili neke aspekte
njihovih ali i naših osobnosti koji su možda ranije bili skriveni. Posebno smo cijenili posvećenost naših
predavača koji su nam pružili korisne uvide i savjete za naš daljnji život. Želim zahvaliti voditeljima
programa koji su nam omogućili ovu priliku, i nadam se da će biti još sličnih projekata, jer nas je sve
ovo potaklo da budemo bolji prema sebi i prema drugima
.“ – dodao je učesnik projekta Josip
Jukanović.


Nakon završetka projektnih aktivnosti, učesnici su iskazali interesovanje za spomenute teme te su
imali priliku nastavili raditi na sebi kroz 40 sati individualnog savjetovanja sa stručnom saradnicom na
projektu.


Sanela Šehić:Raditi s mladim ljudima, posebno na temama kao što su emocije, lične granice i
upravljanje konfliktnim situacijama, predstavlja izazov i priliku za zajednički rast i razvoj. Kroz
radionice imala sam priliku svjedočiti njihovom entuzijazmu i spremnosti za učenje. Vidjela sam kako
se mladi polako otvaraju, postavljaju pitanja, razmjenjuju iskustva i dublje razmišljaju o svojim
emocijama i međuljudskim odnosima. Rad s njima nije bio samo pružanje informacija, već i poticanje
njihove introspekcije i samosvijesti. Posebno me raduje što su mladi prepoznali važnost ovih tema,
svjedočiti njihovoj zahvalnost prema naučenom osnažuje me da nastavim raditi u polju psihologije i
edukacije mladih.


Zahvaljujemo se našoj stručnoj suradnici, Saneli Šehić, na njenom neumornom zalaganju i
posvećenosti u pristupu radu s učesnicima programa. Naravno, veliko hvala učesnicima programa na
njihovom aktivnom sudjelovanju i entuzijazmu koji su unijeli tijekom cijelog projekta. Vaša predanost
i angažman bili su ključni za uspjeh ovog programa. Hvala vam što ste bili inspiracija i motivacija za daljnji rad na edukaciji i razvoju mladih. Posebnu zahvalu dugujemo Institutu za razvoj mladih KULT,
koji je prepoznao kvalitet ovog programa i podržao njegovu implementaciju.